Tipărire

Scenariu de securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu reprezintă acea parte a pieselor scrise ale proiectului unei construcții, instalații sau amenajări, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/execuție elaborate. Prin intermediul lui sunt estimate condițiile tehnice ce trebuie asigurate și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru a fi îndeplinită cerința esențială "securitatea la incendiu". El descrie calitativ evoluția unui incendiu în timp, identificând evenimentele cheie care îl caracterizează și îl diferențiază de alte incendii posibile dintr-o incintă.