Tipărire

Management de securitate

Management de securitate – implementarea de politici de securitate adecvate în scopul asigurării protecției împotriva actelor cu caracter infracțional atât din mediul fizic cât și din cel online.

Serviciile de management de securitate cuprind:

  • Evaluator de risc la securitate fizică – activitatea desfășurată pentru a identifica amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea unei persoane ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unități, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate și în baza căreia se stabilesc măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de MANAGEMNT al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.
  • Securitatea Fizică – ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în care acestea sunt gestionate în scopul de a: interzice accesul neautorizat, clandestin sau prin forță la acestea; detecta și împiedica acțiunile subversive, inclusiv cele de spionaj; contribui la realizarea accesului la informații numai pe baza principiului “necesității de a cunoaște”; detecta și înlătura slăbiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat; preveni orice alte situații, împrejurări sau fapte de natură a periclita ori compromite securitatea entității.
  • Securitatea personalului – ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații clasificate.
  • Securitatea documentelor clasificate – ansamblul procedurilor, cerințelor și a măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor clasificate.
  • Securitatea Industrială – sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.
  • Securitatea Sistemelor Informatice și de Comunicații - INFOSEC - se realizează prin implementarea unor politici de securitate specifice, asigurând protecția în fața amenințărilor crescânde din mediul online.